ข่าว สกศ.

"สภาการศึกษา" สะท้อนเสียงเด็กกู้ยืมเงิน กยศ. แนะปรับหลักเกณฑ์-เงื่อนไขการชำระ แก้ปัญหาหนี้สูญ
"สภาการศึกษา" สะท้อนเสียงเด็กกู้ยืมเงิน กยศ. แนะปรับหลักเกณฑ์-เงื่อนไขการชำระ แก้ปัญหาหนี้สูญ เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หน้า ๑๐...

อ่านต่อ

สกศ. จัดโครงการส่งเสริมและเสริมสร้างความรักสามัคคี เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๔
เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ดร.รัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและเสริมสร้างความรักสามัคคี เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี ...

อ่านต่อ

สภาการศึกษาประชุมเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของสำนักงานฯ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒
วันนี้ (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗) รศ. ดร.ชวนี ทองโรจน์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านต่อ

เลขาธิการ สกศ. ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้น
วันนี้ (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗) ดร.รัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” ของกระทรวงศึกษาธิการ ...

อ่านต่อ

สภาการศึกษาร่วมคืนความสุขให้คนในชาติ
วันนี้ (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗) ดร.รัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป ในงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” ณ บริเวณพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมแนวทางขับเคลื่อนการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทุกภาคส่วน และกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรม...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
ประเด็นเด่น สกศ.
บทความจากงานวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำบทความจากงานวิจัยและองค์ความรู้ ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ ...

อ่านต่อ
งานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ผลิตรายงานการวิจัยและองค์ความรู้ ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ มีองค์ความรู้ที่น่าสนใจ เผยแพร่ล่าสุด ดังนี้...

อ่านต่อ
คำศัพท์ทางการศึกษา...วันละคำ

ศัพท์การศึกษาวันนี้... ขอเสนอคำว่า การประเมินตามสภาพจริง...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ ๓ คัน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมพนักงานขับรถ ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
[อ่านต่อ]
การเปิดเผยราคากลาง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด


สิ่งพิมพ์ใหม่

สิ่งพิมพ์แนะนำ

See all news
ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th